Vaccin hpv nom commercial

Cantitatea maxima care face obiectul celui mai mare contract subsecvent este de 1 doze.

vaccin hpv nom commercial que se significa oxiuros

Cantitatea care face obiectul acordului-cadru este de minim 20 doze, respectiv maxim 2 doze. Vaccin hpv nom commercial si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite daca se cunosc : trimestrial. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea vaccin hpv nom commercial se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire inclusiv eventualii terti sustinatori si subcontractanti cu informatiile aferente situatiei lor.

vaccin hpv nom commercial hpv papilloma virus cura

Se completeaza DUAE, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizatia de la ANM sau, în cazul ofertantilor straini, vaccin hpv nom commercial echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 7 locuri vaccin hpv nom commercial clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa etapa finala de licitatie electronica.

Aceste documente pot fi: — certificat constatator emis de ANAF privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la momentul prezentarii acestuia, — documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.

Ofertantii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.

cancer de colon dolor lumbar test papilloma virus pap

Se va completa Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, conform prevederilor art. Aceasta declaratie se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii economici.

vaccin hpv nom commercial

Operatorii economici ce depun oferta vaccin hpv nom commercial sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se completeaza DUAE, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizatia de la ANM respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor vaccin hpv nom commercial, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 7 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa etapa finala de licitatie electronica.

La procedura de achizitie pot participa numai operatorii economici autorizati de Agentia Nationala a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale conform Ghidului privind buna practica de distributie angro in Vaccin hpv nom commercial Avand in vedere cap.

antiparasitario contra oxiuros plasturi pentru detoxifiere pareri

Ofertantul a livrat medicamente în ultimii 3 ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantii vor trebui sa faca dovada experientei similare, respectiv vor trebui sa faca dovada livrarii de medicamente, in ultimii 3 ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor.

În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare membru al asocierii în parte. Acordul de asociere va fi prezentat odata cu DUAE. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantii clasati pe primele 7 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

hpv impfung zeitraum

Citițiși