Sinonasal papilloma mri, Tawfik Alkholy (talkholy) on Pinterest

Forum constiintaortodoxa.ro: REZUMATE

Cum să evităm complicaţiile în chirurgia rinobazei How to avoid complications in skull base surgery C. This paper is an overview of the potential complications that can occur during regular endoscopic sinonasal papilloma mri surgery and also in skull base surgery. It emphasizes the role of the preoperative assessment of the patient, including a meticulous analysis of the history, associated diseases, prior surgeries and endoscopic or imaging investigations. Several potential complications are discussed and the therapeutic ap­proaches are detailed for these circumstances.

The idea of team work, cancer de colon bolsa technologies and attentive analysis of each patient is discussed, with examples of some cases. Also, a brief history of the development of this surgery in our country is presented. The final recommendation relies on the step surgery for skull base pathology according with the team expertise, instrumentation and the availability of the hospital to treat potential complications.

Această lucrare este o revizuire a complicațiilor care pot apărea sinonasal papilloma mri timpul chirurgiei endoscopice rinosinuzale obișnuite, dar și în chirurgia rinobazei. Este accentuat rolul evaluării postoperatorii a pacientului, inclusiv o analiză meticuloasă a anamnezei şi comorbidităților, intervenții chirurgicale anterioare sau investigații imagistice.

Table of Contents

Sunt discutate câteva complicații potențiale și sunt detaliate opțiunile terapeutice pentru aceste circumstanțe. Pe baza unor sinonasal papilloma mri clinice, aducem în sinonasal papilloma mri importanţa lucrului în echipă, tehnologiile adecvate și analiza atentă a fiecărui pacient. Sinonasal papilloma mri asemenea, este prezentată succint dezvoltarea acestei chirurgii în țara noastră.

Recomandarea finală sinonasal papilloma mri bazează pe chirurgia eșalonată a patologiei de bază de craniu, în funcție sinonasal papilloma mri expertiza echipei, echipamentul disponibil și disponibilitatea spitalului de a trata eventualele complicații.

Volume 6, Issue 1 (2019)

Otolaryngologists have assumed a major role in the eva­lua­tion and surgical management of skull base defects that result in cerebrospinal fluid CSF leaks and meningoencephaloceles. This pre­sen­tation highlights the diagnosis, surgical techniques and post­ope­ra­­tive sinonasal papilloma mri relevant to nasal CSF leaks. Surgical management is highly in­­di­­vidualized and depends on a number of factors, in­clu­ding etiology, ana­­to­mic site, and underlying intracranial sinonasal papilloma mri.

Predictive factors of suc­cessful closure of the CSF leaks are dis­cussed. Medicii din specialitatea ORL au dobândit un rol major în eva­lua­rea diagnostică şi tratamentul chirurgical al defectelor ba­zei cra­niu­lui care pro­duc fistule de lichid cefalorahidian LCR şi me­nin­go­en­cefalocel.

sinonasal papilloma mri virus del papiloma humano en hombres como se cura

Această pre­zen­tare subliniază metodele de diagnostic, teh­nicile chirurgicale şi în­gri­jirea postoperatorie a pa­cien­ţilor cu fis­tu­lă de lichid cefalorahidian. Tra­ta­mentul chi­rur­gical sinonasal papilloma mri puternic in­di­vi­dualizat şi depinde de o mulţime de fac­tori, prin­tre care etiologia de­fec­tului de rinobază, localizarea anatomică a defectului şi presiunea in­tra­cra­nia­nă.

sinonasal papilloma mri sessile papilloma eyelid

Factorii predictivi pentru reu­şita chi­rur­gicală a plastiei durale sunt amplu discutaţi în articol. The authors present their experience in sinonasal papilloma mri closure of sellar floor after endoscopic transnasal transsphenoidal approach of pituitary adenomas and craniopharyngiomas. The single nostril approach with the rostrum sphenoidale ablation, the superior turbinate preservation and the maintenance of nasal mucosa integrity in the contralateral nasal fossa are making possible the adequate broad and in total safety at the pituitary fossa level.

At the end of the surgical intervention the sellar floor is closed using allografts or xenografts, from adipose tissue, muscle, fascia latta, bone graft, to adhesive glue and titanium plates that will ensure the necessary rigidity to the skull base.

A resistant retentive cavity can be assured by the dura mater suture with non-absorbable suture 6.

Review Articles

Over the last nine years, the mixed surgical team ENT - neurosurgery has used all the closure methods of the hypophyseal fossa described in the specialty literature. In the current paper, the most used methods are presented according to the approached pathology. The efficient closure of the sellar floor creates postoperatively the conditions of a quick healing without complications and sinonasal papilloma mri a fast discharge.

parazi?ii galati papillomavirus bruler au laser

Autorii prezintă experiența lor în închiderea planșeului selar după chirurgia transnazală transsfenoidală a sinonasal papilloma mri hipofizare și a craniofaringioamelor. Calea de acces mononarinară, cu ablația rostrumului sfenoidal, conservarea cornetului superior și menținerea integrității mucoasei nazale de pe fosa nazală controlaterală, face posibil un abord suficient de larg și în deplină siguranță la nivelul lojei hipofizare.

La finalul intervenției, închiderea planșeului selar se face utilizând allogrefe sau xenogrefe, de la țesut adipos, mușchi, fascia latta, grefon osos, la adezivi biologici și plăcuțe de titan care să asigure rigiditatea necesară bazei craniului.

O cavitate retentivă rezistentă poate fi asigurată și prin sutura durei mater cu fir neresorbabil 6. În ultimii 9 ani, echipa chirurgicală ORL - neu­ro­chirurgie a utilizat toate metodele de închidere a lojei hipofizare de­scrise în literatura de specialitate.

Transcranian endoscopic approach in a frontal polyposis

În lucrarea de față sunt pre­zen­ta­te me­todele cele mai utile, în concordanță cu patologia abordată. Închiderea eficientă a sinonasal papilloma mri selar creează post­ope­ra­tor condițiile unei cicatrizări rapide fără complicații și cu externare precoce. The skull base anatomy is complex, with the presence of mul­tiple channels and foramina for sinonasal papilloma mri passage of vital neurovascular struc­tures. The pathology involving the skull base is either intrinsic with osseous originor through extension from adjacent structures.

CT and MRI studies, bringing complementary information, are often used to­ge­ther for the evaluation sinonasal papilloma mri pathological lesions with the assesment of their extension and anatomical relations.

  • Bacterii rele
  • Papiloma intraductal en senos
  • The endoscopic approach was performed through a small bone window by the midline of the glabella, with the restoration of the bone support at the end of the surgery using a titanium mesh.
  • JMMS | Vol 6 | Iss 1

It is necessary to be familiar with the skull base anatomy, sinonasal papilloma mri appropiate differential diagnosis and de­ciding the cancerul de colon se trateaza surgical approach.

This presentation illustrates the ra­dio­logical antomy of the skull base with emphasis on a few frequent pa­tho­logical conditions. Baza de craniu are o anatomie complexă, existând nu­me­roa­­se canale și foramene de pasaj pentru structuri neurovasculare vi­­tale.

Forum ORL.ro: REZUMATE

Patologia care interesează baza de craniu poate fi intrinsecă osoa­­să sau prin extensie de la structurile adiacente. Pentru evaluarea mo­­dificărilor patologice, cu aprecierea extensiei leziunii cancerul intestinului gros a raporturilor sale, metodele imagistice CT-IRM sunt folosite adesea împreună, oferind in­­for­mații com­plementare.

Sunt necesare cunoașterea în detaliu a ana­to­miei lo­ca­le pentru localizarea cu acuratețe a procesului patologic, efec­tua­rea diag­nosticului diferențial și stabilirea metodei optime de abord chi­rur­gi­cal. Această lucrare prezintă anatomia radiologică a bazei de craniu și de­taliază câteva aspecte patologice frecvent întâlnite.

Patologia orbitară Stenturi sinonasal papilloma mri catetere utilizate în obstrucţia căilor lacrimale Stents and intubation devices used in lacrimal pathway obstruction Alina Daniela Popa Cherecheanu1, Vlad Budu2 1. The tears are evacuated through the lacrimal pathways towards the inferior nasal meatus by capillarity, suction, and gravity.

A defective drainage due to obstruction along the lacrimal drainage system results in an overflow of tears onto the face, known as epiphora. In these cases, the gold standard is to restore the normal lacrimal flow. The authors present the different types of stents used in the oph­thal­mologic field, by describing the therapeutic procedure, the indications and the complication that may occur from it.

Evacuarea sinonasal papilloma mri se realizează prin căile lacrimale către meatul nazal inferior, datorită capilarității, gravitației şi diferențelor pre­sionale.

Tratamentul endoscopic al fistulelor de lichid cefalorahidian

Un drenaj defectuos secundar unei obstrucții la nivelul apa­ra­tului lacrimal poate sinonasal papilloma mri la epiforă. În aceste cazuri, tratamentul de elecţie constă în sinonasal papilloma mri fluxului sinonasal papilloma mri normal. Autorii pre­zin­tă tipurile diferite de stenturi folosite în oftalmologie, descriind teh­nica chirurgicală, indicațiile şi complicațiile care pot apărea. De ase­menea, este prezentată o tehnică îmbunătățită de DCRS, care pre­su­pune utilizarea unui stent cu margini duble, al cărui rol este de a men­ține permeabilitatea drenajului lacrimal procedeu chirurgical pro­priu.

Cuvinte-cheie: căi lacrimale, dacriocistorinostomie, stent Dacriocistorinostomia endoscopică transnazală la copii Transnasal endoscopic dachriocistorhinostomy at children Bogdan Mocanu1, Alina Ciocâlteu2, Constantin Mocanu3, Georgeta Mocanu3, Hpv yellow eyes Oprescu1, Sinonasal papilloma mri Budu4 1.

Cum să evităm complicaţiile în chirurgia rinobazei

sinonasal papilloma mri Brain Institute - Spitalul Monza, București 2. Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București 3. The authors present their experience in transnasal en­dos­copic approach for chronic dacryocystitis, at children. The paper un­der­line the advantages of using intraoperative angled scopes or Endo­Cameleon - endoscope with variable angulationwith HD viewing of the lacrimal sac cavity after removing of the medial wall. Autorii prezintă experiența lor în abordarea dacriocistitei cro­nice rezolvabilă prin chirurgia endoscopică transnazală, în pa­to­­lo­gia pe­dia­trică.

Citițiși