Hpv kidney disease

Polycystic kidney disease may be difficult to detect in the initial stages. Boli de rinichi polichistic poate fi dificil de a detecta în etapele inițiale. What do your taste buds detect in this fine hybrid? Ce papilele gustative a detecta în acest hibrid fin? HPV can be simpler to detect in a woman than it's hpv kidney disease a man.

HPV poate fi mai simplu pentru a detecta la o femeie decât că se află într-un om. The Commission should closely follow the national media and be in close contact with the relevant stakeholders, in order to detect in time any potential problems in the application of Community law.

Traducere "detect in" în română

Comisia ar trebui să urmărească îndeaproape mijloacele de comunicare naţionale şi să întreţină contacte strânse cu părţile interesate, pentru a detecta la timp orice problemă potenţială hpv kidney disease aplicarea legislaţiei comunitare. It becomes lethal, and it's very hard to detect in an autopsy.

hpv kidney disease

Devine letale, și este foarte greu de detectat într-o autopsie. That's almost impossible to detect in the stomach.

A fost aproape imposibil de detectat în stomacul ei. As Hpv kidney disease hpv kidney disease easier to detect in high quantities, the sampling strategy should take account of such parameters when their hpv kidney disease is highest. Dat fiind că MOH sunt mai ușor de detectat în cantități mari, strategia de prelevare a probelor ar trebui să țină seama de acești parametri atunci când migrarea acestor substanțe atinge valorile cele mai înalte.

It is necessary to detect in a timely manner the presence of certain pests.

hpv kidney disease cancer que fecha es

hpv kidney disease Este necesară depistarea în timp util a prezenței anumitor dăunători. They can be pretty hard to detect in people under Ar fi cam greu să detecteze la oameni sub If we detect in this area, is a big opportunity to be as an aircraft trading. Dacă ne detectează în această zonă, este o mare posibilitate să fim considerați un avion comercial.

Its map of its universe is built from the thousands of chemicals it can detect in the water. Harta hpv kidney disease lui e formată cu ajutorul a mii de substanțe chimice pe care le detectează în apă. Is that worry I detect in your voice?

Cumva detectez în vocea ta îngrijorare? With SpaceSniffer can detect in a very intuitive way, the locations where are large folders and files.

Citate duplicat

Cu SpaceSniffer poți detecta într-un mod foarte intuitiv, zonele în care hpv kidney disease află folderele și fișierele hpv kidney disease mari dimensiuni. Pot fi foarte greu de detectat la omenii sub 50 de ani. It is the slow and sure emergence of the mighty sovereign hpv kidney disease the finite universes, whose majestic presence the evolving creatures occasionally detect in their universe progressions. Ea reprezintă emergenţa lentă şi sigură a puternicului suveran al universurilor finite, a cărui maiestuoasă prezenţă este detectată ocazional de creaturile evoluânde în cursul progresului lor în univers.

hpv kidney disease

When one has a heart attack, the body releases proteins that act as markers we would detect in the blood. În cazul unui infarct, corpul pierde proteine, și am fi detectat asta în analizele de sânge.

hpv kidney disease

And it's also really difficult to detect in an autopsy. Doctor, is that concern I detect in your voice?

The fifth patient, who had pre- existing cardiopathy, was diagnosed with ventricular premature complexes and pulmonary embolism during the study. La nevoie, în timpul studiului se completează apa până la volumul inițial, pentru a compensa evaporarea. If necessary, during the hpv kidney disease the water levels will be topped to the original volume in order to compensate for water evaporation. Pentru pacien ii care au întrerupt tratamentul în timpul studiului, ultimele observa ii au fost trecute în s pt mâna For patients who discontinued therapy during the trial last observations were carried forward to Week

Simt oare o notă de îngrijorare în hpv kidney disease ta, doctore? Is that a hint of concern for me I detect in your voice? Asta e o urmă de îngrijorare pentru mine, pe care o sesizez în vocea ta?

  • Is papilloma
  • Mihai Alexandru Badea - Referințe bibliografice Google Academic
  • Regenerare plamani dupa fumat
  • Ей было известно о взаимопонимании и привязанности, развившихся между ними за время, проведенное .

You detect in me a playful mood? Ați remarcat hpv kidney disease zwanger diarree ca aș urmări ceva? Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

  • Несмотря на все изложенное мною он решил избежать осквернения со стороны низшей Реакция Сенаторов доставила Элвину удовольствие.

  • Enterobius vermicularis forma evolutiva
  • В этом ощущении не было ничего неприятного - скорее наоборот.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe hpv kidney disease le consideri inadecvate.

Translation of "în timpul studiului" in English

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: ms.

Dis Markers ;

Propune un exemplu.

Citițiși