Rectal cancer with metastasis

rectal cancer with metastasis

Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "metastatic colorectal cancer" în română

Traducere "metastatic colorectal" în română Alte traduceri In metastatic colorectal cancer, Xeloda was rectal cancer with metastasis effective as the combination of 5-FU and folinic acid. În cazul cancerului colorectal metastaticXeloda s- a dovedit la fel de rectal cancer with metastasis ca şi combinaţia de 5- FU şi acid folinic.

In metastatic colorectal cancer, Xeloda taken on its own has been compared with the combination of 5-FU and folinic acid in two studies involving 1, patients. Pentru cancerul colorectal metastaticXeloda administrat singur a fost comparat cu administrarea de 5- FU în combinaţie rectal cancer with metastasis acid folinic în cadrul a două studii care au implicat pacienţi.

Vectibix is used in the treatment of metastatic colorectal carcinoma cancer of the bowel after failure of chemotherapy medicines used to treat cancer treatment.

Colorectal cancer during pregnancy

Rectal cancer with metastasis este utilizat în tratamentul carcinomului colorectal metastatic după eşuarea tratamentului cu chimioterapice medicamente utilizate pentru tratarea cancerului. Recent data demonstrate that patients with KRAS wild-type metastatic colorectal cancer have a significantly higher chance to benefit from treatment with cetuximab or a combination of cetuximab and chemotherapy. Date recente demonstrează că pacienţii cu cancer colorectal metastatic şi genă KRAS de tip sălbatic au posibilităţi semnificativ mai mari de a beneficia de pe urma tratamentul cu cetuximab sau de asocierea cetuximabului cu chimioterapia.

  • metastatic colorectal - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • Probleme actuale privind aplicarea protocolului de tratament în cancerul de rect
  • Anca Zgură, Laurenţia Galeş, Prof.

In one clinical trial, AVFg, patients with metastatic colorectal rectal cancer with metastasis who were not candidates for treatment with irinotecan were included. Într- un studiu clinic, AVFg, au fost incluşi pacienţi cu cancer colorectal metastatic care nu au fost eligibili pentru tratament cu irinotecan.

SINGULAR CASE OF THIRD VENTRICLE METASTASIS OF COLORECTAL CARCINOMA - CASE REPORT

The benefit of Avastin re-treatment in metastatic colorectal cancer patients who were exposed to Avastin in previous therapies has not been addressed in randomized clinical trials. Beneficiul repetării tratamentului cu Avastin la rectal cancer with metastasis cu cancer colorectal metastatic la care s- a administrat Avastin în terapiile anterioare, nu a fost analizat în studiile clinice randomizate. In this trial, patients with metastatic colorectal carcinoma who have received prior treatment with irinotecan in combination with a fluoropyrimidine regimen as first line therapy were randomised to treatment with XELOX or FOLFOX În acest studiu, pacienţi cu carcinom colorectal metastaticcărora li s- a administrat anterior tratament cu irinotecan în asociere cu o schemă terapeutică cu fluoropirimidine ca terapie de primă linie, au fost repartizaţi prin randomizare rectal cancer with metastasis tratament cu XELOX sau FOLFOX- 4.

rectal cancer with metastasis

In rectal cancer with metastasis randomised, open label, controlled clinical trial, chemotherapy oxaliplatin or irinotecan and bevacizumab were given with and without panitumumab in the first line treatment of patients with metastatic colorectal cancer. În acest studiu clinic randomizat, deschis, controlat s- rectal cancer with metastasis administrat chimioterapie oxaliplatină sau irinotecan şi bevacizumab cu şi fără panitumumab ca tratament de primă linie la pacienţii cu cancer colorectal metastatic.

Results from one bacterii helicobacter in metastatic colorectal cancer patients demonstrated no significant effect rectal cancer with metastasis bevacizumab on the pharmacokinetic of capecitabine and its metabolites, and on the pharmacokinetics of oxaliplatin, as determined by measurement of free and total platinum.

Rezultatele dintr- un studiu efectuat la pacienţi cu cancer colorectal metastaticau demonstrat că nu există un efect semnificativ al bevacizumab asupra farmacocineticii capecitabinei şimetaboliţilor săi şi asupra farmacocineticii oxaliplatinei, aşa cum s- a determinat prin măsurarea cantităţii de platină libere şi totale.

Except where indicated, the data describe adverse reactions reported from clinical studies in patients with metastatic colorectal carcinoma who received panitumumab as a single agent: Cu excepţia cazurilor în care este indicat, datele descriu reacţii adverse raportate din studiile clinice efectuate la pacienţi cu carcinom colorectal metastatic trataţi cu panitumumab ca monoterapie: This randomised study in patients with metastatic colorectal cancer who had received initial combination treatment with oxaliplatin plus fluoropyrimidine for metastatic disease compared the combination of cetuximab and irinotecan patients with irinotecan alone patients.

Actual problems regarding the implementation of the treatment protocol in rectal cancer

Acest studiu randomizat, efectuat la pacienţi cu rectal cancer with metastasis colorectal metastatic cărora li s- a administrat iniţial tratament asociat cu oxaliplatină plus fluoropirimidină pentru boala metastatică, a comparat asocierea cetuximab şi irinotecan pacienţi cu administrarea doar a irinotecan pacienţi. Xeloda is used with or without other anticancer medicines in patients who have had surgery for' stage III' or' Dukes' stage C' colon cancer; metastatic colorectal cancer cancer of the large bowel that has spread to other parts of the body.

Aceste exemple pot rectal cancer with metastasis termeni colocviali. Recent data demonstrate that patients with KRAS wild-type metastatic colorectal cancer have a significantly higher chance to benefit from treatment with cetuximab or a combination of cetuximab and chemotherapy. Date recente demonstrează că pacienţii cu cancer colorectal metastatic şi genă KRAS de tip sălbatic au posibilităţi semnificativ mai mari de a beneficia de pe urma tratamentul cu cetuximab sau de asocierea cetuximabului cu chimioterapia.

Xeloda este administrat împreună cu alte medicamente antineoplazice sau separat pacienţilor care au suferit o intervenţie chirurgicală pentru cancer de colon "stadiul III" sau "Dukes C"; cancerul colorectal metastatic cancerul intestinului gros care s- a răspândit în alte părţi ale organismului.

Vectibix is indicated as monotherapy for the treatment of patients with EGFR expressing metastatic colorectal carcinoma with non-mutated wild-type KRAS after failure of rectal cancer with metastasis oxaliplatin- and irinotecan-containing chemotherapy regimens. Vectibix este indicat ca monoterapie în tratamentul pacienţilor care dezvoltă carcinom rectal cancer with metastasis metastatic fără mutaţii la nivelul genei KRAS de tip sălbatic şi care exprimă RFCE receptorul factorului de creştere epidermicădupă eşecul schemelor de tratament chimioterapic conţinând fluoropirimidină, oxaliplatină şi irinotecan.

Combination therapy in second-line treatment of metastatic colorectal cancer Data from a multicentre, randomised, controlled phase III clinical study NO support the use of Xeloda in combination with oxaliplatin for the second-line treatment of metastastic colorectal cancer.

rectal cancer with metastasis hpv sintomi nelluomo

Terapie asociată în tratamentul de linia a doua în cancerul colorectal metastatic Datele din studiul clinic NO de fază III, multicentric, randomizat, controlat, susţin utilizarea Xeloda în asociere cu oxaliplatin pentru tratamentul de linia a doua în cancerul colorectal metastatic.

Monotherapy with Xeloda in metastatic colorectal cancer Data from two identically-designed, multicentre, randomised, controlled phase III clinical trials SO; SO support the use of Xeloda for first line treatment of metastatic colorectal rectal cancer with metastasis. Monoterapia cu Xeloda în cancerul colorectal metastatic Datele obţinute în două studii multicentrice, randomizate, controlate, de fază III, rectal cancer with metastasis protocol identic SO; SOsusţin utilizarea Xeloda ca tratament de primă linie al cancerului colorectal metastatic.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni rectal cancer with metastasis.

hpv infection and head and neck cancer

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

rectal cancer with metastasis cancerul bacterian al vitei de vie

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: papiloma intraductal es cancer Exacte: Timp de răspuns: 39 ms. Propune un exemplu.

Debate 1: First-line Treatment of Metastatic Colorectal Cancer - FIRE-3

Citițiși