Nursing journal human papillomavirus

arginina detoxifierea ficatului cancerul mamar se vindeca

Concluzii, discuţii Referințe Articolele elaborate pe bază de review și actualizări, cercetare teoretică sau puncte de vedere, pot fi structurate ad libitum. Se recomandă ca lucrările şi referințele bibliografice să se încadreze în următoarele dimensiuni: I.

Papilomavirusurile Umane Si Cancerul de Col Uterin

Articole originale Dimensiuni aproximative cu tabele, figuri şi referințe, fără rezumat cuvinte ; referințe minim 10, maxim 30 trimiteri bibliografice. Articole tip trecere în revistă şi actualităţi Dimensiuni aproximative cu tabele, figuri şi referințe fără rezumat cuvinte ; Referințe minim nursing journal human papillomavirus, maxim 40 trimiteri bibliografice. Articole de tip prezentare de caz Dimensiuni aproximative cu tabele, figuri şi referințe, fără rezumat cuvinte ; Referințe minim 10, maxim 20 trimiteri bibliografice IV.

Orice trimitere bibliografică din text urmează a fi regăsită în referințele finale - și invers. Referințele se numerotează şi se aliniază conform exemplului de mai jos.

A se vedea exemplul de mai jos. Baumrind, D. Child Development, 37 4pp. Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. Nursing journal human papillomavirus Psychology Monographs, 75 1nursing nursing journal human papillomavirus human papillomavirus.

Bulgaru, M. Sociologia culturii. Categoriile şi sferele culturii, în Bulgaru Maria, coord. Sociologie, Vol II. Facultatea de Asistenţă socială şi filosofie, pp. Duyme, M. A Late Adoption Study.

Instrucțiuni pentru autori

Exemple de citare corectă a referințelor la sfârşitul textului: Articole in reviste online: Katchamart, W. Methotrexate monotherapy versus methotrexate combination therapy with non-biologic disease modifying anti-rheumatic drugs for rheumatoid arthritis. New York: Guilford Press.

nursing journal human papillomavirus

Capitol de carte, tratat: Olson, D. In: In F.

Kaslow Ed. New York: John Wiley and Sons. Autori instituţii, asociaţii, companii, departamente: Royal College of Nursing, Administering intravenous therapy to children in the community setting: Guidance for nursing staff. London: RCN.

traitement papillomavirus hpv 16 cancer colon metastases

Exemple de citare corectă a referințelor în cadrul textului: Nursing journal human papillomavirus autori: Şoitu şi Hăvârneanu, Trei autori: Ionescu, Popescu şi Gerogescu, Patru sau mai multi autori: Green şi colab. Figurile, imaginile, tabelele un maxim de 8 în total Figurile, ilustraţiile şi tabelele vor fi cuprinse în cadrul articolului documentului.

Papilomavirusurile Umane Si Cancerul de Col Uterin

În articol se citează figurile, imaginile, tabelele consecutiv, cu cifre arabe, cu titlu aliniat la stânga. Figurile, ilustraţiile vor fi transmise în format JPG minimum dpi. Exemplu: Tabelul nursing journal human papillomavirus. Differences in cultural carriers to screening between the Asian and nursing journal human papillomavirus Caucasian women Titlul tabelelor şi figurilor se poziţionează deasupra acestora.

Tabelele trebuie să fie în întregime cu chenar. Setări de pagină, format Articolele se trimit în format Microsoft Word sau alta versiune mai recenta, Times New Roman font Margini: 3 cm sus şi stânga, 1,5 cm jos şi dreapta. Titlul articolului, titlul tabelelor, aliniat stânga, bold, litere mici. Introducere, Material şi metoda, Rezultate, Prezentarea cazului, Discuţii, Concluzii, Mulţumiri, Referințe, aliniat la stânga, bold, litere mici.

Înainte şi după fiecare se lasă un rând liber apoi se începe cancer vezica urinara la copii, se scrie figura, tabelul, etc.

nursing journal human papillomavirus

Textul care urmează după capitole, subcapitole va incepe la o distanţă de 1,5 cm. Primul rând al fiecărui paragraf va fi indentat distanţat faţă de marginea din stânga la 1,5 cm.

impfung papillomaviren jungen nebenwirkungen

Paginile vor fi numerotate în colţul de jos, dreapta. Nu se vor utiliza note de subsol. Articolele vor fi trimise în limba română sau engleză. Pentru circuitul internaţional, toate articolele vor avea rezumatul nursing journal human papillomavirus limba engleză. Ortografia trebuie sa fie conformă cu The Oxford Nursing journal human papillomavirus Nursing journal human papillomavirus. Articolele în limba română trebuie să fie scrise cu diacritice.

Vă recomandăm să apelaţi la nursing journal human papillomavirus serviciu de traducere profesional. Plagiatul Articolele trimise spre publicare vor fi verificate pentru depistarea oricărei încălcări a legii copyright-ului, iar editorii vor putea lua măsuri corective împotriva plagiatului, mergând de la solicitarea către autori a rescrierii pasajelor similare până la respingerea manuscrisului.

Încărcat de

Reciclarea textului este o practică acceptabilă doar în câteva situaţii — de exemplu în secţiunea de metodologie a lucrării, acolo unde există modalităţi limitate de descriere a metodelor folosite. Suficient material original nursing journal human papillomavirus furnizat în cadrul articolului pentru a justifica publicarea lui, iar publicarea iniţială trebuie mentionată ca referinţă în publicaţiile subsecvente.

Deoarece detectarea diseminarii anterioare a materialului nu este întotdeauna posibilă, autorii sunt pe deplin responsabili de originalitatea conţinutului trimis spre publicare. Orice material original trimis spre publicare către revista SCA trebuie însotit de un Formular privind drepturile de autor completat şi semnat Formular privind drepturile de nursing journal human papillomavirus Download PDF.

Manuscrisele care nu îndeplinesc această cerinţă nu vor fi luate în considerare.

Citițiși