Endometrial cancer pathology outlines.

Înțelesul

Grigorean¹, M. Popescu², V.

Specificații

Nacev, I. Bârsan, V. Strâmbu Corina Roxana Buf, C. Neacºu, A. Endometrioza reprezintã o afecþiune, rezultatã din prezenþa unui þesut endometrial activ funcþional implantat ectopic în regiuni aberante, localizate în afara uterului, de obicei la nivelul organelor pelvine ºi abdominale.

Endometrioza este evidenþiatã predominant la femei aflate la vârsta reproducerii, dar ºi la adolescente ºi la femei în postmenopauzã, care primesc terapie de substituþie hormonalã. Am urmãrit evaluarea elementelor clinice ºi paraclinice teste de laborator ºi investigaþii imagistice de diagnostic al endometriozei pelvine ºi implicaþiile terapeutice chirurgicale.

În practica curentã, chiar ºi într-un serviciu de chirurgie generalã, patologia de sferã genitalã a femeii ocupã o pondere importantã. Eliminarea implantelor endometriozice se face prin tratament medical sau chirurgical. Laparoscopia utilizatã ca metodã de diagnostic poate fi folositã în acelaºi timp ºi ca metodã terapeuticã, fiind utilizatã în cele se endometrial cancer pathology outlines cancerul de piele multe cazuri.

Aceastã tehnicã aduce avantajele abordului minim invaziv reintegrare socio-profesionalã rapidã, cicatrice postoperatorii estetice, durere minimã.

ENDOMETRIOZA PELVINÃ

Cuvinte-cheie: endometrioza pelvinã, elemente de diagnostic, chirurgie laparoscopicã. Endometriosis is a pathology characterized by the presence of functionally active ectopic endometrial tissue, implanted in aberrant regions located outside the uterus, usually in the pelvic and abdominal organs. Endometriosis is encountered mostly in women of reproductive age, but also in adolescents and postmenopausal endometrial cancer pathology outlines receiving oxiuros morfologia replacement therapy.

We sought to evaluate clinical features and laboratory laboratory tests and imaging for diagnosis of pelvic endometriosis and surgical therapeutic implications. In current practice, even in a department of general surgery, genital pathology is of great importance. Treatment is recommended in two thirds of the patients in the first year after diagnosis with progressive disease. Treatment of endometriosis is achieved either through conservative or surgical endometrial cancer pathology outlines.

Laparoscopy useful as a diagnostic method can be used at the same time as therapeutic method. Laparoscopy has the advantages of minimally invasive approach rapid socio-professional reintegration, postoperative aesthetic scars, minimal pain. Keywords: pelvic endometrial cancer pathology outlines, diagnosis features, laparoscopic surgery. Mihai Popescu, medic primar neurochirurgie, Spitalul Judeþean, Piteºti. Vlad Tudor Nacev; Dr. Ionuþ Bârsan, Dr.

Corina Roxana Buf; Dr. Cãtãlin Marius Neacºu, medic rezident chirurgie generalã; Dr. Alexandru-Rareº Stoian, medic rezident chirurgie generalã; Dr.

endometrial cancer pathology outlines

Pantelimon, Bucureºti. XVIII, nr. Afecþiunea se manifestã sub 2 forme anatomoclinice: endometrioza internã adenomioza ºi endometrioza externã. În cazul adenomiozei, glandele endometriale ºi stroma se extind difuz între þesuturile miometriale, iar în endometrioza externã propriu-zisã glandele ºi stroma sunt localizate în afara uterului, de obicei la nivelul organelor pelvine ºi endometrial cancer pathology outlines, dar cu posibilitatea de localizare la orice nivel.

Având în vedere cã adenomioza ºi endometrioza externã diferã prin histogenezã, vârsta de debut a afecþiunii ºi caractere histologice, sunt considerate entitãþi nosologice distincte. Sub influenþa hormonilor, endometrul se pregateºte pentru o posibilã sarcinã, îngroºându-se. Dacã sarcina nu se instaleazã, endometrul se dezintegreazã ºi este eliminat prin vagin în timpul menstruatiei.

Þesutul endometrial localizat în afara uterului se comportã în mod asemãnãtor: se îngroaºã ºi se dezintegreazã, creând zone hemoragice în fiecare lunã, din cauza fluctuaþiilor hormonale. Dar el nu poate fi eliminat din organism ºi provoacã leziuni bine delimitate pe organele pe care le colonizeazã. Þesuturile învecinate devin inflamate sau iritate. Inflamaþia duce la apariþia chisturilor ºi a þesutului cicatricial.

Astfel, zonele de proliferare a endometrului dau naºtere unor "leziuni", "implante" sau "chisturi" endometrial cancer pathology outlines, care modificã anatomia tuboovarianã ºi aderenþe întinse, care implicã frecvent intestinul, vezica hpv cream boots ºi ureterul.

Aceste procese pot provoca durere în regiunea în care se dezvoltã endometrioza, în special în timpul menstruaþiei.

Endometrioza este evidenþiatã predominant la femeile aflate la vârsta reproducerii, dar ºi la adolescente ºi la endometrial cancer pathology outlines în postmenopauzã, care primesc terapie de substituþie hormonalã 1. Au fost propuse 3 teorii, pentru a explica histogeneza endometriozei: 1. Teoria transplantãrii.

V-ar putea interesa

endometrial cancer pathology outlines Acesta se bazeazã pe presupunerea cã endometrioza este cauzatã de însãmânþarea sau implantarea celulelor endometriale prin refluare transtubarã în cursul menstruaþiei 7.

Teoria menstruaþiei retrograde este susþinutã de prezenþa celulelor endometriale în dializatul provenit de la femeile supuse dializei peritoneale în perioada menstruaþiei De asemenea, endometrioza este cel mai frecvent evidenþiatã în regiunile dependente ale pelvisului: ovare, fundul de sac anterior ºi posterior, ligamentele uterosacrate, uterul posterior ºi regiunea posterioarã a ligamentelor endometrial cancer pathology outlines Femeile care prezintã intervale mai scurte între menstruaþii ºi duratã mai lungã a perioadei menstruale sunt predispuse menstruaþiei retrograde ºi au un risc mai mare de a dezvolta papilloma means what Endometrioza ovarianã poate fi cauzatã fie de menstruaþia retrogradã, fie de fluxul limfatic de la uter cãtre ovar Endometrioza extrapelvinã, deºi rarã, poate fi consecinþa diseminãrii vasculare sau limfatice a celulelor endometriale cãtre multiple situsuri ginecologice vulvã, vagin, cervix endometrial cancer pathology outlines nonginecologice.

Acestea din urmã includ intestinul apendicele, rectul, colonul sigmoidsacii herniari, plãmânii ºi cavitatea pleuralã, þesutul cutanat cicatrici chirurgicale, postepiziotomie, regiunea inghinalã, extremitãþile, ombiliculþesuturile limfatice, nervii ºi creierul Metaplazia celomicã. Transformarea endometrial cancer pathology outlines epiteliului celomic în þesut endometrial a fost sugeratã ca mecanism în originea endometriozei.

Totuºi, aceastã teorie nu a fost susþinutã de date clinice sau experimentale concludente. Teoria inducþiei. Aceastã teorie sugereazã cã un factor biochimic nedefinit endogen poate induce dezvoltarea celulelor peritoneale nediferenþiate în þesutul endometrial Nu a fost însã doveditã la femeie. La femeile adulte, durerea poate sugera prezenþa endometrial cancer pathology outlines, dacã debuteazã endometrial cancer pathology outlines mai mulþi ani 17 3 în care menstruaþiile au fost nedureroase.

Dismenoreea debuteazã frecvent înainte de apariþia sângerãrii menstruale ºi este continuã de-a lungul perioadei endometrial cancer pathology outlines. Distribuþia durerii este variabilã, dar cel mai frecvent bilateralã.

Simptomele locale pot avea originea la nivelul implicãrilor rectale, ureterale, vezicale. De asemenea, durerea lombarã inferioarã poate constitui un simptom.

Cele mai multe studii nu au arãtat o corelaþie între gradul durerii pelvine ºi severitatea endometriozei Unele femei cu endometriozã masivã nu prezintã durere, în timp ce altele cu endometriozã minimã pot prezenta durere pelvinã severã.

Durerea pelvinã severã poate fi asociatã cu endometrioza infiltrativã subperitonealã profundã 3, Mecanismele posibile ale durerii la pacientele cu endometriozã includ inflamaþia peritonealã localã ºi formarea de aderenþe, consecinþa fiind tracþionarea dureroasã ºi endometrial cancer pathology outlines poziþiei fiziologice a þesuturilor.

Alte manifestãri: flux menstrual abundent menoragiemenstruaþie care dureazã mai mult de 8 zile, menstruaþie precoce înainte de 11 anidureri în timpul actului sexual dispareuniedismenoree menstruaþie dureroasã - durerea survine în general în a doua zi a menstruaþiei, apoi se agraveazã în mod progresiv.

Crampele menstruale pot începe înainte de menstruaþie, persistã mai multe zile ºi pot fi asociate cu dureri de spate sau cu dureri abdominale. Pacientele, la care chistul endometriozic s-a rupt, pot prezenta semne de abdomen acut ºi trebuie tratate ca o urgenþã.

Endometrioza moderatã sau severã, care implicã ovarele ºi endometrial cancer pathology outlines aderenþe blocând motilitatea tuboovarianã ºi preluarea ovulului, este asociatã cu subfertilitate Deºi numeroase mecanisme disfuncþie ovulatorie, insuficienþã lutealã, sindromul foliculului luteinizat nerupt, avortul recurent au fost sugerate 19asocierea între fertilitate ºi endometrioza minimã sau uºoarã rãmâne controversatã Numãrul de femei asimptomatice, la care s-a dovedit prezenþa endometriozei în cursul ligaturii tubare, aratã cã prevalenþa endometriozei nu este în mod necesar mai endometrial cancer pathology outlines la femeile infertile decât la cele fertile cu endometriozã 4.

Avortul spontan. Rata avortului scade dupã tratamentul chirurgical 21, Anomalii endocrinologice. Endometrioza a fost asociatã cu anovulaþie, dezvoltare folicularã anormalã, insuficienþã lutealã, sângerare premenstrualã sindromul foliculului luteinizant nerupthiperprolactenemie. Examinarea clinicã. La multe femei cu endometriozã, nu se descoperã nici o anomalie în cursul examenului clinic.

Semne posibile de endometriozã: nodularitatea fundului de sac uterosacrat, mãrirea dureroasã a septului rectovaginal ºi mãrirea ovarianã unilateralã chisticã.

Traducerea «endometrial» în 25 de limbi

În cazuri mai avansate, uterul este frecvent fixat în retroversie, iar mobilitatea ovarelor ºi tubelor fallopiene este redusã. Examinarea clinicã poate avea rezultate fals negative.

human papillomavirus infection look like hpv head and neck cancer rates

De aceea, diagnosticul de endometriozã trebuie confirmat întotdeauna prin biopsia leziunilor suspecte, mediatã laparoscopic. CA Nu existã un test sanguin disponibil pentru diagnosticul endometriozei. Nivelurile de CAun marker aflat pe derivatele epiteliului celomic, frecvent asociat carcinoamelor epiteliale non-mucinoase ovariene, a fost evidenþiat ca fiind semnificativ crescut la femeile cu endometriozã moderatã sau severã Motivaþia creºterii nivelurilor de CAodatã cu endometrioza moderatã ºi severã nu este cunoscutã.

S-a presupus cã leziunile de endometriozã conþin o cantitate mai mare de CA decât endometrul normal ºi cã inflamaþia asociatã poate conduce la creºterea eliminãrii de CA În cursul perioadei menstruale, o creºtere a nivelurilor CA a fost determinatã atât la femeile cu endometriozã, cât ºi la cele fãrã endometriozã 25, Determinãrile seriale ale CA pot fi utilizate pentru a prezice reapariþia endometrizei dupã tratament 27, Nivelurile de CA scad dupã terapia medicalã ºi chirurgicalã combinatã.

Creºterile la 3, 4, 6 luni posttratament ale nivelurilor de CA se coreleazã dupã unele studii cu recurenþa endometriozei 28, Evaluarea endometrial cancer pathology outlines endometriozei necesitã examinarea sistematicã a cavitãþilor pelvinã ºi abdominalã prin intermediul laparoscopiei diagnostice. Laparoscopic, se gãsesc leziuni tipice powderburn, gunshot ale suprafeþelor seroase ale peritoneului fig. Diagnosticul de endometriozã ovarianã este facilitat de endometrial cancer pathology outlines atentã ºi completã a ambelor ovare, ceea ce poate fi dificil în stadii avansate ale bolii, din cauza prezenþei aderenþelor.

Înțelesul "endometrial" în dicționarul Engleză

În endometrioza superficialã a ovarelor, leziunile pot fi atât tipice, cât ºi discrete. Chisturile endometriozice mari sunt situate de obicei pe faþa anterioarã a ovarelor ºi asociate cu retracþie, pigmentare, aderenþe la peritoneul posterior. Aceste chisturi ovariene endometriozice conþin frecvent un lichid gros, vâscos, cenuºiu-închis compus din hemosiderina derivatã din hemoragii intraovariene anterioare.

human papillomavirus vaccine trial

Deoarece acest fluid poate fi întâlnit ºi în alte condiþii, precum chisturi de corp galben hemoragic sau chisturi neoplazice, este necesarã biopsia ºi înlãturarea chisturilor pentru confirmare.

Laparoscopia utilizatã ca metodã de diagnostic poate fi folositã în acelaºi timp ºi ca metodã terapeuticã. Toate au ca principal simptom manifest durerea pelvicã generalizatã.

Diagnosticul în boala inflamatorie pelvinã se stabileºte în funcþie de o serie de criterii: sensibilitate la nivelul zonei abdominale inferioare cu sau fãrã rebound, sensibilitate la mobilizarea colului uterin, secreþii vaginale anormale, coloraþie Gram de la nivelul endometrial cancer pathology outlines, care endometrial cancer pathology outlines diplococi gramnegativi intracelulari.

papilloma and dcis hpv high risk of cervical cancer

În sarcina ectopicã, tabloul clinic este conturat de: durere abdominalã sau pelvinã cancer de san stadiul 1, sângerare vaginalã uºoarã sau abundentã, semne de ºoc lipotimie, sincopã, hipotensiunecompletate de investigaþii imagistice ºi de laborator.

În apendicitã, durerea are iniþial sediul în epigastru ºi periombilical, pentru ca ulterior endometrial cancer pathology outlines îºi modifice sediul în fosa iliacã dreaptã, la debut având aspectul endometrial cancer pathology outlines disconfort abdominal, ulterior putând deveni intensã ºi chiar cu endometrial cancer pathology outlines muscularã.

În chistul de ovar, simptomatologia cuprinde: dureri abdominale ºi micþiuni frecvente, dacã chistul mãrit apasã pe vezica urinarã.

Sinonimele și antonimele endometrial în dicționarul de sinonime Engleză

Simptomele severe durere pelvinã severã apãrutã brusc, greaþã ºi vãrsãturi, lipotimie pot sã aparã dacã chistul s-a torsionat, sângereazã sau s-a rupt. Durerea în litiaza ureteralã este severã ºi colicativã ºi poate iradia spre regiunea inghinalã, fiind însoþitã adesea de hematurie. Cistita se asociazã cu durere suprapubianã difuzã, poliurie, disurie ºi senzaþie imperioasã de a urina.

Alte patologii, care implicã diagnostic diferenþial, pot fi: dismenoreea primarã sau cea secundarã din adenomiomatozã, miomatoza, infecþie, stenoza cervicalãdispaurenia, infertilitatea.

ENDOMETRIAL - Definiția și sinonimele endometrial în dicționarul Engleză

În dismenoree, durerea variazã: în funcþie de sediu, este pelvinã, dar iradiazã adesea în spate, cãtre vagin ºi cãtre rect, uneori cuprinzând tot abdomenul; în funcþie de apariþie, în raport cu fluxul menstrual, atunci când ea precede apariþia scurgerilor menstruale, fiind confundatã cu sindromul premenstrual; la începutul menstrelor, ea traduce mai curând un obstacol în calea sângelui; ea poate, de asemenea, sã dureze pe toatã perioada ciclului sau sã nu marcheze decât a doua jumãtate a acestuia.

Printre endometrial cancer pathology outlines cauze, care þin de dispaurenie în diagnosticul diferenþial, menþionãm: cauze musculoscheletale, cauze gastrointestinale constipaþie, intestin iritabilinfecþie genitalã, congestie vascularã pelvinã. Alte cauze de infertilitate, exceptând endometrioza, pot fi: cancer col uterin medicina masculin, afecþiune tubarã infecþieanovulaþie, factori cervicali mucus, stenozãinsuficienþã lutealã.

Evoluþia spontanã. Endometrioza pelvinã este o boalã progresivã. În endometrial cancer pathology outlines observaþiilor seriate, pe parcursul unor perioade de 6 ºi respectiv 12 luni, au fost observate agravarea, ameliorarea sau nici o modificare Totuºi, ameliorarea spontanã în diferite stadii nu a fost certificatã la nici o femeie 31în cursul urmãririi laparoscopice timp de luni dupã sirop pentru viermisori diagnosticului.

Incidenþa ºi volumul leziunilor discrete scad cu vârsta 32dar în cazul leziunilor tipice aceºti parametrii ºi profunzimea infitratelor cresc cu vârsta 3.

Eliminarea implantelor endometriozice prin tratament medical sau chirurgical furnizeazã frecvent numai o ameliorare temporarã. Ca urmare, scopul trebuie sã fie eliminarea leziunilor endometrizice, tratarea sechelelor durere, subfertilitate asociate frecvent bolii. Tratamentul chirurgical. Opþiunile chirurgicale sunt clasificate astfel: - conservatorii, când organele reproductive sunt pãstrate; - semi-conservatorii, când funcþia ovarianã este pãstratã; - radicale, când uterul ºi ovarele sunt îndepãrtate.

La cele mai multe femei cu endometriozã, este endometrial cancer pathology outlines conservarea funcþiei reproducãtoare.

De aceea, trebuie utilizatã abordarea cea mai puþin invazivã ºi cu cel mai redus cost. Laparoscopia poate fi utilizatã la cele mai multe femei; aceastã tehnicã reduce costul, morbiditatea ºi posibilitatea recurenþei aderenþelor postoperator. Laparotomia trebuie pãstratã în rezervã pentru cazurile cu boalã avansatã ºi pentru cele la care conservarea funcþiei reproducãtoare nu mai este necesarã.

Scopul chirurgiei este de a exciza sau coagula toate leziunile endometriozice vizibile ºi aderenþele asociate, precum ºi de a stabili anatomia normalã.

  1. Over the years, as we personally gained more and more experience with specimen acquisition, processing and interpretation, we have come to look upon endometrial cytology as an effective method for ensuring endometrial normalcy and discovering and diagnosing malignant and premalignant states.
  2. ENDOMETRIOZA PELVINÃ - PDF Free Download
  3. Endometrial Cytology with Tissue Correlations: John A. Maksem · | Books Express
  4. Testicular cancer untreated for years
  5. Lista principalelor căutări efectuate de utilizatori pentru accesarea dicționarului nostru online înEngleză și cele mai întrebuințate expresii cu cuvântul «endometrial».
  6. Human papillomavirus replication cycle

Leziunile ovariene superficiale pot fi vaporizate. Pentru a preveni recurenþele, peretele chistului endometriomului trebuie înlãturat, iar þesutul ovarian normal conservat, o zecime din ovar fiind suficientã pentru endometrial cancer pathology outlines conserva funcþia ºi fertilitatea. La pacientele cu endometriozã severã, este recomandat ca tratamentul chirurgical sã fie precedat de administrarea timp de 3 luni a tratamentului medicamentos, în scopul reducerii vascularizaþiei ºi mãrimii nodulilor.

Procedurile radicale, precum ooforectomia sau histerectomia totalã sunt indicate numai în situaþiile severe ºi pot fi efectuate laparoscopic endometrial cancer pathology outlines mai obiºnuit prin laparotomie.

Citițiși