Ductal papilloma ppt

PDF ( MB) - Jurnalul de Chirurgie

Standard de redactareIniţializare pagină: Format A4, margini de 2,5 cm. Titlul: Times New Roman, 14, aldin boldcentrat, la un rând; trebuie să fie cât mai scurt şi elocvent pentruconţinutul articolului;Autorii, instituţia: Ductal papilloma ppt New Roman, 12, normal, centrat, la un rând; prenumele precede numele de familie şiva fi scris în ductal papilloma ppt numai pentru sexul feminin; trebuie precizată adresa de corespondenţă de preferat e-mail. Rezumat în engleză minim cuvinte: Times New Roman, 10, la un rând, fără aliniate şi precedat de titlularticolului scris în engleză, cu majuscule, urmat de cuvântul abstract în paranteza, italic.

Patologie Genital Feminin 6

La sfârşitulrezumatului se vor menţiona cu majuscule, cuvintele cheie. Textul: Times New Roman, 12, la un rând, structurat pe capitole: introducere, material şi metodă, discuţii,concluzii etc. Tabelele vor fi inserate în text şi nu vor depăşi o pagină; titlul tabelului va fi numerotat cu cifre romane: TimesNew Roman, 10, aldin, la un rând, deasupra tabelului;Figurile inserate în text vor fi menţionate în text; titlul şi legenda vor fi scrise cu Times New Roman, 10, aldin,la ductal papilloma ppt rând şi vor fi numerotate cu cifre arabe.

Articolele multimedia: filmele şi fişierele Microsoft Power Point ductal papilloma ppt extensia. Articolele vor fi adresate redacţiei în formă electronică e-mail, CD, DVD, floppy şi eventual tipărită. Articolele nu vor depăşi: - lucrări originale 15 pagini, - referate generale 20 pagini, - cazuri clinice 8 pagini, -recenzii şi noutăţi 2 pagini, - articole multimedia Power Point 5 Mb şi 50 slide-uri. Evaluarea ArticolelorArticolele vor fi publicate numai după evaluarea lor de comitetul de redacţie.

Procesul de evaluare constă în:- evaluarea formală a articolului din punct de vedere al criteriilor de tehnoredactare realizată de membriicolectivului editorial;- evaluarea calităţii informaţiei ştiinţifice realizată iniţial de membrii colectivului editorial şi apoi de membriicomitetului ştiinţific, conform unui formular standardizat.

După ce articolul a primit avizul de publicare, va fi publicat în funcţie planul editorial numere tematice,valoarea ştiinţifică a articolului.

Autorii trebuie să informeze redacţia despre un posibil conflict de interese. Dănilă 2C. Roata 1,3O. Motaş 1St. Mihalache 3C.

Datcu 2R. Dănila, Gabriela Savin, R.

pastile viermisori adulti

Iorgulescu, Cr. Oniu, M. Cazacu, V. Bejenaru, Ioana Iftimie-Nastase, I. Gheju, M. Budurca, T. Bondaryev 1D. Makris 2E. Tiutiuca, C. Bîrleanu, C. Neagoe 1Miana Gliga 1J. Ballasz 2I. Scripcariu, Cr. Republicarea parţială sau în întregime a articolelor se poate face numai cumenţionarea autorilor şi a Jurnalului de chirurgie.

Includerea materialelor ductal papilloma ppt pe acestsite pe alte site-uri sau în cadrul unor publicaţii se poate face doar cu consimţământulautorilor.

Cancerul de san - factori de risc, analize si diagnostic, tratament

Acestea din urmă au dus la necesitatea abordăriimultidisciplinare a cazurilor de BII, în care doar o echipă format din gastroenterolog,chirurg, radiolog, anatomopatolog, infecţionist, pneumoftiziolog poate realiza cu succesmanagementul pacienţilor. Agenţii biologici au revoluţionat practic abordarea terapeutică a pacienţilor cuBII. Acest ultim deziderat sepoate obţine cu ajutorul agenţilor biologici care, priviţi în această perspectivă, aucapacitatea de a modifica evoluţia şi istoria naturală a BII.

ovarian cancer maintenance therapy

Pe de o parte agenţii anti-TNF infliximab, adalimumab, certolizumab acţionează ţintit pe mediatorii inflamaţiei intestinale şi şi-au dovedit eficienţa îninducerea şi menţinerea remisiunii, în hpv virus frauen fistulelor, în manifestărileextraintestinale artrite, pyoderma gangrenosum, eritem nodosîn reducereanecesarului de corticosteroizi, a intervenţiilor ductal papilloma ppt şi spitalizărilor [3].

Mai multdecât atât ei pot asigura vindecarea mucoasei şi pot modifica evoluţia bolii pe termenlung. Pe de altă parte terapia biologică aduce cu sine costuri însemnate şi, nu în ultimulrând, efecte secundare numeroase, dintre care infecţiile severe şi limfomul hepatospleniccu celule T pot pune în primejdie viaţa pacientului [4].

Ghidurile şi protocoalele de terapie în BII atât cele internaţionale cât şiprotocolul românesc stipulează că terapia biologică este clar indicată la pacienţii cu BCcortico-refractară sau cortico-dependentă, la cei refractari sau în caz de eşec al terapieiimunmodulatoare, la cei cu fistule complexe, precum şi în RCUH refractară — formemoderat-severe.

Agenţii biologici sunt contraindicaţi în caz de infecţii infecţii acute,abcese sau infecţii latente netratate cum ar fi tuberculoza sau hepatita virală Bstenozefibroase, istoric de neoplazie sau boli limfoproliferative, insuficienţă cardiacă severă,boli demielinizante []. Cercetările ultimilor ani sefocalizează pe identificarea parametrilor clinici, endoscopici, ai markerilor inflamatori,serologici şi genetici care ar putea individualiza aceşti pacienţi.

Există o strânsă legătură între activitatea endoscopică a bolii şi prognostic. Markerii inflamatori nespecifici VSH, fibrinogen, proteina C reactivă nu şiaudovedit eficienţa în aprecierea evoluţiei bolii. În schimb, calprotectina fecală şilactoferina, în ciuda unei specificităţi reduse, pot evalua activitatea inflamatorie în BII şipot fi utilizate în monitorizarea terapiei şi ca marker surogat ai vindecării mucoasei [12].

PDF (6.5 MB) - Jurnalul de Chirurgie

Trebuie să subliniem faptul că în prezent nici unul din markerii clinici,endoscopici, inflamatori, serologici sau genetici enunţaţi nu are putere discriminativă şinu poate individualiza singur pacienţii care necesită iniţierea precoce a terapieibiologice.

Se speră ca cercetările viitoare să identifice acei markeri biologici saugenetici care ne vor ajuta să conturăm profilul pacientului ce necesită terapie biologicăîn BII. Epidemiology and natural history ofinflammatory bowel diseases. Gastroenterology ; 6 : — Rubin DT.

Combining approaches in the management of inflammatory bowel disease. AGAPostgraduate Course ; Gastroenterology ; 2 : — Bărbulescu 1,2L. Alecu Spitalul Militar de Urgenţă "Prof. Despite significant technical improvements, preoperativeimaging studies often fail to predict the presence of peritoneal carcinomatosis, lymph node metastases,occult liver metastases or local spread and resectability of the tumor, which leads to many unnecessarylaparotomies with its related morbidity and consequently delaying the start of palliative or neoadjuvanttherapeutic protocols.

These problems could be avoided by using diagnostic laparoscopy in associationwith laparoscopic ultrasound, which is more accurate in detecting the intraabdominal disseminated tumorspread as well as local tumor extent. The aim of this review is to highlight the importance of diagnosticlaparoscopy in the management of colorectal neoplasm and to discuss about its historic data, terminology,indication ductal papilloma ppt contraindications, advantages and disadvantages, technique, incidents and accidents andpossible complications of this very useful diagnostic method.

Corespondenţă: Dr. Managementul adecvat al neoplaziei rectocolonice implică stadializarea cât maiprecisă a leziunii în vederea alegerii tratamentului de elecţie chirurgical sauchinioradioterapic specific fiecărui caz în parte, fie curativ ori paliativ.

A fost meritul laparoscopiei diagnostice să umple golul lăsat în apreciereacorectă a stadializării neoplasmelor colorectale dar şi a altor neoplazii abdominale. Asocierea la ecografiei laparoscopice cu transductor flexibil liniar, care a căpătat avântîn ultimii ani, a reprezentat un important pas înainte ductal papilloma ppt a înlăturat reproşul aduslaparoscopiei cu privire la feedback-ul tactil al tumorii cu care chirurgul era obişnuit închirurgia ductal papilloma ppt [1].

Rezultatele la distanţă ale acestor largi trialuri au demonstrat că îngrijorarea dela începuturile introducerii laparoscopiei în managementul cancerului colorectal privindo frecvenţă crescută a metastazelor de trocar este nejustificată, rata acestor metastazefiind comparabilă statistic cu cea a metastazelor parietale din chirurgia deschisă. Nu există nici un dubiu cu privire la valoarea deosebită diagnostică alaparoscopiei în chirurgia generală, gastroenterologie şi oncologie [7], ori patologianeoplazică colorectală se află tocmai la intersecţia domeniilor de interes ale acestorspecialităţi.

PDF (2.2 MB) - Jurnalul de Chirurgie

S-ar putea stabili cu certitudine diagnosticul într-un mod simplu şi sigur, ceeace-ar influenţa benefic managementul pacientului. Utilizarea laparoscopiei necesită echipament specific şi personal medicalspecializat, dar trebuie spus că stăpânirea metodei laparoscopice ar trebui să fiu unatribut al oricărui chirurg doritor să practice o chirurgie modernă, minim invazivă.

La puţin timp după aceea, D.

ductal papilloma ppt comment utiliser helmintox

ÎnKurt Semm permite aplicarea mai facilă în practică a metodei prinintroducerea unui dispozitiv automat de insuflare a gazului intraperitoneal [11]. Cel care avea să revoluţioneze însă metoda şi chirurgialaparoscopică este fără îndoială chirurgul francez Dubois, care în a realizatcuplarea laparoscopului la o cameră miniaturizată, transpunând astfel imaginea cavităţiiabdominale pe monitorul video TV şi deschizănd astfel drumul spre performanţele deastăzi ale laparoscopiei [11].

Prima raportare a unei serii de 20 ductal papilloma ppt a avut loc în septembrie de către Moises Jacobs et al. Putem vorbim de o laparoscopie exploratorie atunci când intervenţiachirurgicală este programată a se desfăşura laparoscopic şi ca timp iniţial după cancer de piele analize introducerea laparoscopului se procedează la videoinspecţia întregii cavităţiiperitoneale cu scopul de a se descoperi şi alte leziuni noi sau metastaze la distanţă şi ase stabili conduita terapeutica de urmat.

Toate laparoscopiile terapeutice ar trebui săincludă ca prim timp laparoscopia exploratorie. Astfel, s-au raportat serii întregi de colecistectomii laparoscopice pentru ductal papilloma ppt biliară lacare laparoscopia exploratorie prealabilă nu s-a efectuat cu atenţie, rezultatul fiinddiagnosticarea postoperatorie a unor afecţiuni care au fost ratate la momentulcolecistectomiei şi din care unele ar fi putut fi rezolvate laparoscopic atunci.

Un studiudinarăta că, ductal papilloma ppt lot de de pacienţi colecistectomizaţi laparoscopic 10 aufost diagnosticaţi între 1 săptămână şi 24 de luni postoperator cu neoplazii abdominale,din care 3 cancere de sigmoid ce au ulterior rezecate ductal papilloma ppt şi 2 cazuri de cancer pancreaticcare erau la acel moment diagnostic depăşite chirurgical [13]. Termenul de laparoscopia cancer aggressive chemotherapy se poate rezerva cel mai bine situaţiei încare pacientul nu are un diagnostic stabilit cu certitudine sau explorările imagistice nusunt concludente, ceea ce ar fi apanajul, în cazul cancerului colorectal, a unor simptomeacute — abdomenul acut nontraumatic, care ar impune chirurgia de urgenţă.

Totuşi, există şi situaţiile unor bolnavi cronici la careimagistica nu poate stabili clar un diagnostic şi atunci se apelează ca o soluţie salvatoarela laparoscopia diagnostică care ar putea releva un cancer de colon sau rect.

Ductal papilloma ppt vom folosi în continuare termenul generic de ductal papilloma ppt diagnostică LD în care vom include după caz şi laparoscopia exploratorie sau de stadializare. Simpla LDpoate decela şi biopsia leziuni suspecte, posibil metastatice, de la nivelperitoneal, ganglionar sau hepatic superficial. Cu excepţia rectuluisubperitoneal, LD poate stabili exact locaţia pe cadrul colic a tumorii, ştiindu-sefaptul că endoscopia digestivă inferioară ductal papilloma ppt localizează eronat tumoraneoplazică, în special în raport cu flexurile colonice [23].

S-astabilit că indicaţia de efectuarea a unei stomii de degajare preiradiere pentru aevita riscul unei ocluzii intestinale date de obstrucţia tumorală postiradiere esteatunci când lumenul rectal liber este mai mic de 1 cm [25]. Personal am folositaceastă atitudine cu rezultate bune ori decâte ori am avut ocazia. Nu de puţine ori, mai ales la pacienţiivârstnici, vom diagnostica astfel un cancer colonic complicat.

ductal papilloma ppt

Folosirea LD înaceste situaţii este însă o indicaţie relativă, unii autori considerând dreptcontraindicaţie pentru laparoscopie carcinoamele ocluzive sau perforate [23], iarîn cazul ocluziei intestinale cu distensiei intestinală marcată existând un consensde contraindicare a acestei metode [11,17,27]. Biopsia metastazelorhepatice se poate face prin LD dacă ductal papilloma ppt subcapsulare, vizibile sau percutanat,sub ghidaj ecolaparoscopic, dacă sunt situate intraparenchimatos.

Se mai pot include aici: coagulopatii severenecorectate şi ciroza hepatică decompensată cu insuficienţa hepatică severă [11]. Totuşi anestezia generală se poate înlocui, în unele cazuri, cu anestezia peridurală înaltăcare ar avea avantajul reducerii durerilor postoperatorii. ductal papilloma ppt

SFATUL SPECIALISTULUI

Nu putem omite dintre contraindicaţii: refuzul pacientului pentru acestă metodă;lipsa unui instrumentar specific adecvat şi funcţional; lipsa experienţei echipeichirurgicale în laparoscopie. Este de preferat ca insuflaţia să seefectueze la vedere în aceste situaţii. Contraindicaţiile relative includ:- sarcina din ultimul trimestru cu distensia abdominală marcată [11].

Majoritatea studiilor arată că LD singurădarmai ales împreună cu ecografia laparoscopică, poate detecta leziuni metastaticeperitoneale şi hepatice infracentimetrice ale carcinoamelor helminthic def care scapăinvestigaţiilor preoperatorii, chiar de tip CT sau chiar RMN, scutind astfelpacientul de trauma unei laparotomii programate pentru rezecţie curativă, cutoate complicaţiile care ar putea decurge supuraţii, evisceraţii,etc.

I se reproşametodei laparoscopice faptul că privează chirurgul de simţul tactil atât de util închirurgia deschisă. Acest inconvenient major a dispărut odată cu apariţiaecografiei laparoscopice prin dezvoltarea tehnicilor de ultrasonografie de înaltăfrecvenţă adaptate laparoscopiei, care furnizează imagini detaliate, de rezoluţieînaltă, a ţesuturilor neaccesibile la inspecţia laparoscopică [1].

Curba de învăţare se ductal papilloma ppt a fi de20 de colectomii laparoscopice, ductal papilloma ppt folosit în trialul multicentric randomizatCOLOR pentru selectarea chirurgilor participanţi la studiu [3]. În anumite cazuriurgente, cum ar fi la pacienţii gravi din secţiile de terapie intensivă, există însă şiposibilitatea efectuării LD direct la patul bolnavului ductal papilloma ppt mai costisitoare financiar papillary thyroid cancer pet ct prin timpul de ocupare al sălii de operaţie şi princheltuielile cu echipamentul de laparoscopie.

Totuşi, aceste cheltuieli pot ficompensate comparativ cu laparotomia exploratorie printr-o morbiditatepostoperatorie mai redusă faţă de aceasta şi implicit o externarea şi integraresocioprofesională mai rapidă, dar şi prin faptul că poate suplini efectuarea unorinvestigaţii imagistice moderne dar scumpe, tip CT spiral, RMN, PET;- necesită selecţia adecvată a cazurilor nu poate fi aplicată decât la anumiţipacienţi ;- necesită echipament şi instrumentar special ca şi personal medical antrenat;- ca orice manevră invazivă chiar dacă minim-invazivă implică anumiteriscuri vezi incidente şi accidente ;- posibilitatea apariţiei metastazelor la locul de implantare al trocarelor sau aminilaparotomiilor de extracţie, dar cu o incidenţă asemănătoare cu ametasazelor parietale din chirurgia deschisă.

Ca în orice procedură laparoscopică este necesară prezenţa la îndemână, alăturide instrumentarul specific laparoscopiei, a instrumentarului de chirurgie deschisă încazul necesităţii conversiei.

Explorarea laparoscopică a cavităţii peritoneale trebuie să reprezinte nudoar prima etapă clinică de învăţare a chirurgiei laparoscopice, dar şi primul timpobligatoriu în orice operaţie de acest gen [11]. Vom schematiza în cele ce urmeazăprincipalii timpi ai acesteia, adaptând prezentarea subiectului nostru de interes,cancerul colorectal [7;11;22;28].

Insuflaţia şi creearea pneumoperitoneului se efecuează în modul cunoscut cala orice manevră laparoscopică cu acul Veress sau la vedere eventual folosind trocarulHasson. În ultimul timp, personal am folosit în mod frecvent şi cu rezultate excelentetehnica deschisă de introducere a trocarului scopic pentru mai multă siguranţă, mai alesla abdomenul laparotomizat în antecedente.

  1. Republicarea sau reproducerea parţială sau în întregime a articolelor prin orice formă de editare cunoscută, fără permisiunea prealabilă a redacţiei Jurnalului de chirurgie, este interzisă.
  2. Simptomele cancerului de san Cel mai frecvent simptom este depistarea unui nodul nedureros la nivelul sanului sau axilei.
  3. Не осталось ни одного человека, который сохранил бы хоть какой-то контакт с прошлым.

  4. Потом Элвин сообразил, что робот здесь не новичок: он бывал в городе в последние дни контактов со звездами.

  5. Best medicine images | Nursing notes, Nursing tips, Nursing students
  6. Hpv high risk cells

Prin transparenţa peritoneului se vor inspecta aortaabdominală inferioară, bifurcaţia ei şi vasele iliace, eventual ureterele la indivizii slabi. Inspecţia pelvisului necesită orientarea ductal papilloma ppt în poziţie Trendelenburg, pentrupoziţionarea cranială a anselor intestinale. Se vor vizualiza rectul, vezica urinară, uterul,trompele şi ovarele la femeie, acordându-se atenţie şi decelării unor leziuni metastaticeperitoneale sau lichid minim de ascită la nivelul cel mai decliv al cavităţii peritoneale,fundul de sac Douglas recoltându-se pentru ex.

Se poate manipula rectul cupensele atraumatice laparoscopic sau, dacă pacientul se găseşte în poziţie ginecologică,se poate mobiliza transanal folosind rectosigmoidoscopul rigid sau flexibil ulterior ductal papilloma ppt explorarea endoscopică totală a colonului până la valva ileocecală.

parazitoza tisulara

La femeie,aflată în poziţie ginecologică, dacă este necesar se poate mobiliza facil uterul cu ajutorulunui Hegar introdus transvaginal. Pentru cancerul colorectal, mai ales în cadrul unei laparoscopii de stadializare, înexplorarea cavităţii peritoneale vom acorda atenţie mărită câtorva aspecte: decelăriilocaţiei tumorii pe cadrul colic şi invaziei locale a acesteia, explorării ficatului,peritoneului şi a ductal papilloma ppt regionale.

Explorarea ficatului. Ficatul este primul organ parenchimatos care capteazăatenţia laparoscopistului. Pentru ductal papilloma ppt unor metastaze la acest nivel, care arschimba prognosticul şi atitudinea terapeutică, explorarea acestuia trebuie să fieminuţioasă. O bună imagine de ansamblu a ficatului se obţine ţinând laparoscopul la cca5 cm depărtare, iar imaginile de detaliu prin apropierea camerei sau din rotiţa de zoom ainstrumentului.

Se va vizualiza partea vizibilă a feţei diafragmatice a acestuia de-o parteşi de alta a ligamentului rotund până la nivelul ligamentului falciform, apoi se ductal papilloma ppt trecela partea viscerală a acestuia folosindu-ne de o pensă depărtătoare. Vom nota orice leziune ductal papilloma ppt, începând cu ciroza hepatică care, în fapt, estesubdiagnosticată prin metodele imagistice noninvasive.

În cazul cirozei micronodularefără semne de hipertensiune portală, laparoscopia este considerată chiar metodaprinceps de diagnostic [11]. Căutarea metastazelor hepatice va fi principalul scop în exploarea ficatului întruncancer colorectal.

Decelarea lor obligă la efectuarea biopsieifolosind ace speciale Tru-cut, Menghini, Roholm-Iversen, etc. Se va avea în vedere evitarea lezării sau puncţionării unor formaţiunihepatice hemangiomatoase, identificate datorită aspectului caracteristic macroscopic,când sunt subcapsulare, sau prin ecografierea cu examen Doppler când sunt profunde ,datorită hemostazei foarte dificile la nivelul acestora. Ductal papilloma ppt foiţelor peritoneului. Se vor căuta leziuni metastatice de tipcarcinomatoză peritoneală, în special cele de mici dimensiuni care ar scăpa altfeldiagnosticului imagistic; se va inspecta atent marele şi micul epiploon, peritoneulvisceral şi cel parietal, de la nivelul peritoneului diafragmatic până la nivelul funduluide sac Douglas.

Orice nodul suspect se poate exciza laparoscopic şi da la examenulhistopatologic. Incidentele şi accidentele LD se pot grupa în trei categorii:- legate de insuflaţie. Sunt mai frecvente la insuflaţia cu acul Veress, care este omanevră oarbă ca şi introducerea primului trocar, şi mai rare, în cazul insuflaţieila vedere — printr-o minilaparotomie obligatorie pe un abdomen laparotomizatanterior sau cu distensie intestinala.

Cuprind injurii ale viscerelor abdominale,injurii vasculare la nivel parietal sau visceral cu hemoragii, ductal papilloma ppt înrelizarea pneumoperitoneului pneumoepiloon, emfizem subcutanat, etc.

Citițiși