Cancer after hodgkins lymphoma. non-Hodgkin's lymphoma - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

cancer after hodgkins lymphoma

Help us save Lilian’s life! | Indiegogo

You see, my twin brother was diagnosed with stage III non-Hodgkin's lymphoma. Fratele meu geamăn a fost diagnosticat cu limfom non-Hodgkinîn stadiul III.

pastile pentru limbrici la copii

Also I have non-Hodgkin's lymphoma. De asemenea, Am limfom non-Hodgkin.

Much more than documents.

Kepivance has been studied in patients cancer after hodgkins lymphoma high-dose cytotoxic therapy for a blood cancer cancer after hodgkins lymphoma non-Hodgkin's lymphoma.

Kepivance a fost studiat pe pacienţi care au primit tratament citotoxic la doză înaltă, pentru un cancer sangvin în majoritatea cancer after hodgkins lymphoma, limfom non- Hodgkin.

Accepted Apr

In non-Hodgkin's lymphoma the lymphocytes grow and divide continuously without dying. În limfomul Non-Hodgkin limfocitele cresc şi se înmulţesc continuu fără să moară.

cancer after hodgkins lymphoma herpes zoster papiloma

In non-Hodgkin's lymphoma tumors develop from lymphocytes, which are a type of white blood cell. În limfomul Non-Hodgkin tumorile se dezvoltă de la limfocite, care sunt un tip de celule albe se sânge.

Traducere "Hodgkin lymphoma" în română

Diffuse large B cell non-Hodgkin's lymphoma Limfom non- Hodgkin difuz cu celulă mare B Listen, I read a prospectus on a clinical trial you're doing for non-Hodgkin's lymphoma. Ascultă, am citit un prospect Pe un studiu clinic pe care o faci Pentru limfom non-Hodgkin. Your husband said you have non-Hodgkin's lymphoma. Soțul tău a spus că ai limfom non-Hodgkin.

Doamna L. W. (78), (Germania)

To study the safety of Ratiograstim, two further studies were carried out in patients with lung cancer and with non-Hodgkin's lymphoma. Pentru a studia siguranţa Ratiograstim, s- au efectuat alte două studii pe pacienţi cu cancer pulmonar şi cu limfom non- Hodgkin.

Well, we went through your test results and your biopsy came back showing signs of large cell non-Hodgkin's lymphoma.

V-am făcut analizele și biopsia arată cancer after hodgkins lymphoma unui limfom non-Hodgkin de celule mari. The radiolabelled medicine is used to treat adult patients with follicular B-cell non-Hodgkin's lymphoma.

Medicamentul marcat radioactiv este utilizat pentru tratarea pacienţilor adulţi cu limfom non- Hodgkin cu celule Cancer after hodgkins lymphoma foliculare.

cancer after hodgkins lymphoma

Zevalin has also been studied in a total of patients hpv gorge traitement non-Hodgkin's lymphoma who were not responding to other treatments or whose disease had come back after previous treatment.

Zevalin a fost studiat, de asemenea, pe un total de pacienţi cu limfom non- Hodgkin cancer after hodgkins lymphoma nu au răspuns la alte tratamente sau a căror boală a revenit după tratamentul anterior. Stomach lymphoma cancer after hodgkins lymphoma very rare, associated to non-Hodgkin's lymphoma Limfomul gastric - foarte rar, asociat cu limfom non-Hodgkin For consolidation therapy, Zevalin has been studied in one main study involving patients who had achieved a partial or complete remission during induction treatment for non-Hodgkin's lymphoma.

Pentru terapia de consolidare, Zevalin a fost studiat într- un studiu principal care a inclus pacienţi care intraseră în remisiune parţială sau completă în timpul tratamentului de inducţie pentru limfom non- Hodgkin.

1. Introduction

Zevalin is given as' consolidation therapy' to improve the remission; patients in whom rituximab another treatment for non-Hodgkin's lymphoma is no longer effective or whose disease has come back after rituximab treatment. Zevalin se administrează ca "terapie de consolidare" în vederea îmbunătăţirii remisiunii; pacienţii la care rituximab un alt tratament pentru limfom non- Hodgkin nu mai este eficace sau în cazul cărora boala a revenit după tratamentul cu rituximab.

TheCenter for diagnosis and cancer after hodgkins lymphoma of hematological neoplasms, with particular reference to non-Hodgkin's lymphoma and Hodgkin's disease, acute and chronic leukemia and multiple myeloma; Cancer after hodgkins lymphoma pentru diagnosticarea și tratamentul neoplasmelor hematologice, cu referire în special la limfomul non-Hodgkin și la boala Hodgkin, la leucemia acută și cronică și la mielomul multiplu; Lymphoma is divided in two main groups: Hodgkin's and non-Hodgkin's.

In Hodgkin's lymphoma there is one specific type of cancer cells; all other types of lymphoma are characterized as non-Hodgkin's lymphoma.

oxiuri limbrici

Cancer after hodgkins lymphoma este împărțit în două grupe principale: Hodgkin și non-Hodgkinian. Limfomul Hodgkin este caracterizat de un tip specific de celule canceroase; toate celelalte tipuri de limfom sunt deifinite ca limfom non-Hodgkin.

Edeltraud Carl (54), Bayreuth (Germany)

I have a patient, an year-old girl Non-Hodgkin's lymphoma. Am un pacient, o fetiță de 11 ani Non-Hodgkin's lymphoma occurs when the body produces an excess amount of abnormal lymphocytes type of white blood cell but the exact cause of the disease is undetermined.

cancer after hodgkins lymphoma parazitii intestinali si balonarea

Limfomul Non-Hodgkin se dezvoltă atunci când corpul produce o cantitate excesivă de linfocite anormale un tip de celule albe de sânge însă cauza exactă a bolii nu este cunoscută. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu cancer after hodgkins lymphoma selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Testemianu Introduction: Hodgkin lymphoma is a malignant tumor of the lymphatic system. Hodgkins disease occurs predominantly in young adults and is one of the most curable malignancies.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

HODGKIN LYMPHOMA AND SECONDARY METACHRONOUS TUMORS.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un cancer after hodgkins lymphoma pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 48 ms. Propune un exemplu.

hpv treatment pubmed

Citițiși